Bočné mulčovače

TEHNOS / Bočné mulčovače

 


Stranové priekopové mulčovače MB profi LW

Okrem univerzálneho použitia v poľnohospodárstve sú tieto mulčovače určené na mulčovanie komunálnych plôch so sklonom +90° / -60°, predovšetkým svahov vodných tokov, priekop, povrchov okolo ciest a trávnikov, ovocných sadov a pastvín. Patentované prevedenie dvojitého kĺbu zaisťuje rovnomerné a sú asné odtiahnutie a zdvihnutie mulčovača pri strete s prekážkou. To umožňuje bezpečný prechod okolo prekážky.  Návrat stroja do pracovnej polohy zabezpečujú ťažné pružiny. Väčší bočný posun je umožnený prevodovkou, ktorá je umiestnená na vonkajšej strane stroja a je vybavená ochranným rámom.


Stranové priekopové mulčovače MBL LW

Ľahší variant bočného mulčovača MB je určený pre prácu s ľahšími traktormi pri nižšej pracovnej rýchlosti na mulčovanie poľnohospodárskych a komunálnych plôch so sklonom  +90° / -60°.
Väčší bočný posun je umožnený prevodovkou, ktorá je umiestnená na vonkajšej strane stroja a je vybavená ochranným rámom.


Stranové mulčovače MBP Profi LW

Robustná konštrukcia určuje tieto mulčovače pre profesionálne použitie na komunálne účely so  sklonom +90° / -60°. Robustný avšak kratší paralelogram bočného posuvu umožňuje vďaka ťažisku bližšie ku traktoru vykonávať prácu aj s ľahšími traktormi. Sú určené k čisteniu okrajov ciest, brehov, priekop aj zarastených plôch a taktiež v poľnohospodárstve. Zdvíhaním alebo spúšťaním rámu o 55 cm, ktorý je pripevnený na paralelogram je možná bezpečnejšia práca pri okrajoch, hlbších priekopách a brehoch. Flexibilná pružná spojka umiestnená medzi rotorom a pohonom chráni prevodovku pred poškodením.


Stranové mulčovače MBPL LW

Lahšia avšak pevná konštrukcia z vysokopevnostného plechu odolného voči opotrebeniu. MBPL LW je varianta bočných nakloniteľných mulčovačov určená pre prácu s ľahšími traktormi.  Robustný avšak kratší paralelogram bočného posuvu umožňuje vďaka ťažisku bližšie ku traktoru vykonávať prácu aj s ľahšími traktormi.  Mulčovanie poľnohodposárskych a komunálnych plôch so sklonom +90°/ -60°. Flexibilná pružná spojka umiestnená medzi rotorom a pohonom chráni prevodovku pred poškodením.