Stroj na siatie pre veľké výmery Citan

Stroj na siatie pre veľké výmery Citan
Citan je samostatný stroj na siatie do plôch s dobrou prípravou pôdy. Vyrába sa s pracovnými zábermi 8, 9 alebo 12 m, výsevná skriňa 5000 l, spotreba PHM menej ako 3 l/ha a vďaka tomu patrí k najefektívnejším siacim strojom. Typ Citan sa osvedčil v podnikoch s výmerami nad 1000 ha a stále viac sa používa pri modernom obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy.

Prehľad modelov

Model
Citan 12000
Citan 8000
Citan 9000
 

 

Kategória: AMAZONE / Pneumatické stroje na siatie