TECHNICKÁ PODPORA


Popredajné služby patria ku kľúčovým oblastiam, ktorými sa oddelenie technickej podpory zaoberá. Napĺňajú sa činnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie maximálnej úrovne spokojnosti zákazníka potom, čo si zadováži poľnohospodársku techniku značky CASE IH, STEYR, Great Plains alebo AMAZONE.  Aby sme dosiahli tento cieľ, máme definované procesy a kroky, ktoré začínajú predaním strojov od výrobcu, až po vybavenie servisu.


Všetko začína už pri dovoze techniky od výrobcu na strediská AGRI CS Slovakia, kam sú smerované všetky stroje a prechádzajú kontrolou, či nie sú poškodené a nechýba vybavenie. Pred expedíciou stroja od nás prechádza vždy tzv. predpredajnou prehliadkou, ktorá zahŕňa kontrolu viac ako 100 bodov, ktoré musia byť skontrolované. Po každej prehliadke je stroj označený nálepkou s podpisom technika, ktorý túto kontrolu vykonal. Odovzdanie stroja zákazníkovi prebieha podľa predpísaných procesov, ktoré zahŕňajú odovzdanie návodu na obsluhu, servisnej knižky, zaškolenie obslúh atď. Ak je stroje na sklade,  každý mesiac je vykonávaná údržba pre skladové stroje.

Týmito  popísanými krokmi končí prvá čásť náplne oddelenia technickej podpory. Druhá časť zahŕňa resp. začína servisom strojov. Kvalitný servis pre nás znamená mnoho dielčich oblastí ako napr. vybavenie servisu, komunikácia, rýchlosť servisu, kvalita urobenej opravy atď., ktorú je nutné stále zlepšovať a reagovať na meniace sa podmienky.

Posledná oblasť kvalitných služieb je zabezpečenie pravidelných školení pre servisných technikov. Školenia sú rozdelené podľa vedomostí mechanikov pre technických špecialistov a servisných mechanikov. Na konci školenia prechádza každý účastník testom na overenie jeho nových znalostí. Od nového roka má každý mechanik školiacu knižku, do ktorej sú zaznamenané absolvované školenia, a po každom školení získava certifikát.


Pre potreby riešenia zložitejších technických riešení má servisná sieť k dispozícii technickú podporu založenú ako na báze elektronickej verzie, tak priameho spojenia na technického špecialistu pre daný segment strojov tzn. traktory, kombajny a stroje na spracovanie pôdy. Naši technickí špecialisti vykonávajú aj servisné školenia, čím sa zaisťuje priama väzba medzi aktuálne riešenými problémami a vyškolenými osobami. Pracovníci servisov majú k dispozícii portál s technickými informáciami s postupom riešenia problémov, krokov diagnostiky, kalibračnými príručkami pre jednotlivé modely a mnoho ďaľších informácií, ktoré sú k dispozícii on-line vo forme tzv. servisných bulletinov.


V rámci kontroly obrátkovosti náhradných dielov a stálej komunikácii so servisnou sieťou kontrolujeme spoľahlivost konkrétnych dielov, príčin ich zlyhania a podrobné informácie o týchto rozboroch predávame výrobcovi k ďalšiemu prešetreniu a k tvorbe zlepšenia buď vo forme servisných kampaní, alebo implementováním do výroby.

Zásadnou zmenou, ktorá bude čoskoro zavedená do praxe je zavádzanie štandardov, ktorými zaistíme rovnakú kvalitu služieb v celej servisnej sieti. Všetky servisy budú musieť dodržiavať nadstavené procesy, zahŕňajúce napr. odovzdanie stroja, vybavenie servisu, komunikácia so zákazníkom atď. Raz za 3 mesiace bude robená kontrola štandardov na každom servisnom stredisku CASE IH, STEYR.

Moderný prístup k servisu strojov vyžaduje používanie diagnostických nástrojov, ktorými sa dá rýchlo a spoľahlivo identifikovať závadu. CASE IH na tieto potreby používa diagnostický software EST a INSITE, ktorým disponuje každé servisné stredisko. Pokročilejším diagnostickým nástrojom je DATAR, ktorý umožňuje bezkontaktné meranie el. parametrov a vykonávanie testov bez nutnosti poškodenia kabeláže a rozpojovania konektorov.

 

 

ZAISŤUJEME TIETO AKTIVITY:

 

PREDPREDAJNÉ PREHLIADKY

 

PODPORA SERVISNÝCH STREDISIEK

 

ŠKOLENIE SERVISNÝCH TECHNIKOV