REFERENCIE

PD Rakovo - Lehotka

Poľnohospodárske družstvo Rakovo-Lehotka nachádzajúce sa v Martinskom okrese medzi obcami Rakovo a Valentová, možno charakterizovať nielen ako rodinnú, ale taktiež úspešne fungujúcu bio farmu. Alexander Velitš tu s rodinou a zamestnancami družstva hospodári na niečo viac než päťsto hektároch poľnohospodárskej pôdy. Venujú sa chovu hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných pre vlastnú potrebu a okrem dodávky mlieka do regionálnej mliekarne, časť mlieka spracovávajú do podoby mliečnych ekologických potravín, ktoré predávajú priamo z farmy. Základom mechanizačného vybavenia družstva sú traktory Case IH, dodané našou spoločnosťou, s ktorou už dlhé roky spolupracujú pri obnove strojového parku.

"Osvedčila sa nielen technika, ale aj rýchla reakcia na servisné požiadavky", keďže jedna z pobočiek firmy sídli iba zopár kilometrov od strediska družstva, v Sučanoch. „Pri žiadnom stroji nemožno tvrdiť, že je bezporuchový, všetko čo sa používa sa skôr či neskôr pokazí a potom nastupuje servis. Značka Case IH nás už od začiatku oslovila a sme jej verní dodnes. Samozrejme poruchám sme sa nevyhli ani  my, avšak vždy sa problém podarilo odstrániť a my sme mohli pracovať ďalej. Okrem iného môžem povedať, že vzťahy sú obojstranne veľmi korektné, čo je taktiež veľmi dôležité.“  

Celý článok si prečítate TU.

 

PD Malé Ludince

PD Malé Ludince je družstvo zaoberajúce sa rastlinnou výrobou. Má 360 ha ornej pôdy, 60 ha ovocných sadov, vinohrady a lúky. So spoločnosťou AGRI CS Slovakia začali spolupracovať v minulom roku a zakúpili si traktor PUMA 215 s novou technológiou SCR, ktorý používajú hlavne na prípravu pôdy a sejbu. Ako udáva predseda družstva pán Žigmund Viczencz traktor PUMA 215 vďaka svojej technológii im priniesol značné zníženie nákladov na pohonné hmoty a zvýšil rýchlosť spracovania pôd.

SHR Dominik Vígľaš

"Som samostane hospodáriaci roľník, ktorý obhospodaruje 280 ha pôdy. V roku 2011 prišla potreba na kúpu nového traktora. Potreboval som výkonný traktor, ktorý by bol vhodný ako na spracovanie pôdy, tak do dopravy. Vďaka dobrej nákupnej cene a štvorročnej záruke moja voľba padla na CASE IH PUMA 180. Viem, že to bolo správne rozhodnutie pretože nám tento traktor priniesol nižšiu spotrebu na ha a rýchlejšie spracovanie pôdy."

AGRISPA s.r.o., Štefan Špaňo

AGRISPA je spoločnosť, ktorá obrába 60 ha ornej pôdy a 5 ha ovocného sadu. Pán Špaňo potreboval malý traktor, ktorý by dokázal pomáhaťna jeho farme  pri chemickom ošetrení plodín, mulčovaní, orbe, plečkovaní a bol vhodný aj na využitie v dobrave. Na otázku prečo si vybral práve spoločnosť AGRI CS Slovakia a traktor CASE JXU 115, odpovedá p. Špaňo takto: " JXU 115 sme si zakúpili vďaka jeho vlastnostiam vyhovujúcim pre menšie farmy. Mimo toho bol okamžite dostupný a finančne výhodný."

PD Kráľová pri Senci

PD Kráľovú pri Senci predstavuje Stanislav Guldan, predseda družstva : "Vznik Poľnohospodárskeho družstva sa datuje v roku 1952.V tom období bolo samostatné družstvo až do roku 1971. V tomto roku sa zlúčilo šesť okolitých obcí do Jednotného Roľníckeho Družstva Budúcnosť.  V roku 1991 sa delili družstvá a vzniklo samostatné Poľnohospodárske Družstvo Kráľová pri Senci s výmerou 1420 ha a tak ho poznáme doteraz a momentálna výmera je 1015 ha.
Poľnohospodárske Družstvo sa zameriava na klasickú poľnohospodársku výrobu. Obilniny 450 ha pšenica, jačmeň, 300 ha kukurice, 150 ha olejnín a 115 ha krmovín. V živočíšnej výrobe sa zameriavame na produkciu mäsa. Uzavreté stádo má momentálne 150 kráv, 350 jalovice, výkrm a teľatá. V začiatkoch a po transformácii sme mali prevažne staršiu techniku, kde traktory tvorili štandardne značka Zetor a závesná technika pluhy PHX, vlečky. V tomto období nastal problém, zefektívniť prácu, skvalitniť jej prevedenie a zminimalizovať náklady. Prišli prvé investície a rozhodovanie v roku 1996. Vsadili sme na traktor CASE a ako prvý sme kúpili veľký ťahač CASE IH Magnum MX-7140. Neskôr, v rámci projektov v roku 2005 sme investovali a nakúpili CASE IH MXM-155 a CASE IH JXU 90. Následne na to prišiel rad aj na závesnú techniku (príprava pôdy Farmet, SMS- Rokycany, krmoviny Pootinger, doprava – AGRIMEGA výmenný systém spolu s rozmetadlom MH, Lis na guľaté balíky CASE IH RBX344. Strojový park sa obnovuje priebežne neustále.  Ako posledné investície sme investovali so traktorov strednej triedy, ktoré majú najefektívnejšie využitie v doprave aj na poli. Začali sme postupne odstupovať od dopravnej techniky ktorá je neefektívna a prišiel typ na PUMU CVX 180. Hneď po pár mesiacoch je jasné že to bola správna voľba. Spotreba nafty a všestranné využitie v poľnej výrobe nás presviedča denne o svojich kvalitách a môžem vrelo odporučiť." 

POĽNOHOSPODÁRKE DRUŽSTVO RAKOVO - LEHOTKA

Strojový park: Traktory  CASE IH MXU 135 ,  CASE IH JXU 105 Maxxima, CASE IH CVX 195, 2 ks šmykom riadený nakladač CASE 420

Júlis Velitš, majiteľ: Sme ekologické poľnohospodárske družstvo s výmerou 600 ha. Okrem rastlinnej výroby, pestujeme ekologické produkty,  sa zaoberáme aj živočíšnou zameranou hlavne na výrobu ekologických mliečnych produktov.Starý strojový park so Zetormi a Škodovkami bol nahradený výkonnými a spoľahlivými traktormi značky CASE. Na traktoroch CASE IH si najviac ceníme vysoký výkon, nízku spotrebu, komfort ovládania a priestrannosť kabíny.  U traktoru CASE CVX  - plynulú prevodovku – ktorá je veľmi dobre využitá v doprave. V neposlednom rade  oceňujeme aj blízkosť a rýchlosť servisu značky  CASE.

PD BÁTOVCE

PD Bátovce majú ornú pôdu o rozlohe 3100 ha, pasienky 500 ha a 600 ks dojníc. Po skúsenostiach a spokojnosti s traktormi CASE sa v tomto roku rozhodli doplniť portfólio traktorov o nový Magnum 340. Okrem tohto nováčika tvorí ich vozový park : CASE MX 220, MX 230 a Magnum 280.
 

Súbory k stiahnutiu: