Poľné mulčovače

TEHNOS / Poľné mulčovače

 

POĽNÉ MULČOVAČE MP profi LW

Poľné mulčovače sú všestranne použiteľné, robustné, určené k mulčovaniu lúk, obilných a kukuričných strnísk, slnečníc a ďalších kultúr, ktoré sa používajú pri zelenom hnojení resp. kosení.

Vhodné pre použitie na veľkých poľnohospodárskych plochách a v ťažkých pracovných podmienkach. Umožňujú prácu s vyššou pracovnou rýchlosťou, zároveň zadný kryt s možnosťou väčšieho otvorenia zaisťuje rýchlejší tok mulčovaného materiálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POĽNÉ MULČOVAČE MPL LW

Sú určené predovšetkým pre mulčovanie obilných a kukuričných strnísk, lúk, slnečníc a iných plodín, určených pre zelené hnojenie.

Ľahšia avšak pevná konštrukcia je vhodná pre prácu s menšími traktormi. Otvorenejší kryt zaisťuje rýchlejší prietok mulčovanej hmoty.