Pneumatické stroje na siatie

AMAZONE / Pneumatické stroje na siatie

Stroj na siatie s dlátovými siacimi bodkami Cayena

Stroj na siatie s dlátovými siacimi bodkami Cayena je určený k rýchlemu výsevu s predchádzajúcim obrobením pôdy alebo bez neho. Ukazuje svoje prednosti najmä v tvrdej a kamenitej pôde a v suchých oblastiach, kde bežné bodky zlyhávajú. Či už pri hrubom, strednom alebo jemnom siati, minimalizačnom siatí, siatí do obrobenej pôdy alebo siatí do strniska - vďaka 6 m pracovnej šírky ponúka typ Cayena mimoriadny výkon.

Stroj na siatie pre veľké výmery Condor

Vývojom Condora završuje firma Amazone paletu výrobkov v oblasti  strojov na siatie s dlátovými bodkami. Vedľa univerzálneho sejacieho stroja Primera DMC, osvedčeného pre výsev ako v spracovaných, tak v nespracovaných pôdach sa predstavuje len jeden bezorebný sejací stroj pre siatie do strniska. Pri voľbe radličiek zostáva firma Amazone verná koncepcii samostatného vedenia hĺbky siatia zvlášť pre každú radličku.

Stroj na siatie pre veľké výmery Primera DMC

Tento  stroj na siatie pre veľké výmery Primera DMC bol zvlášť skonštruovaný na priamy a bezorebný výsev v suchých podmienkach. Osivo je vysievané pod zbytky plodín, tak je zaistený optimálny kontakt osiva s pôdou a tým vynikajúce klíčenie.

Stroj na siatie pre veľké výmery Citan

Citan je samostatný stroj na siatie do plôch s dobrou prípravou pôdy. Vyrába sa s pracovnými zábermi 8, 9 alebo 12 m, výsevná skriňa 5000 l, spotreba PHM menej ako 3 l/ha a vďaka tomu patrí k najefektívnejším siacim strojom. Typ Citan sa osvedčil v podnikoch s výmerami nad 1000 ha a stále viac sa používa pri modernom obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy.

 

Stroj na siatie pre veľké výmery Cirrus

Tiež v prípade ťahanej techniky pre veľké výmery preukazuje výsledná metóda svoje výhody. Po dokončení prípravy na siatie pomocou diskov typu Catros nasleduje spätné  utuženie v pruhoch. Pri type Cirrus Special prebieha presné ukladanie osiva bodkami RoTeC+ aj pri najvyšších rýchlostiach. Sejací stroj s bodkami Cirrus Super je konštruovaný pre vysoké plošné výkony v obtiažnych podmienkach. Nápadným znakom stroja Cirrus Super je bodka PacTaC.

Kombinácia na siatie s čelným zásobníkom Avant

Kombinácia na siatie s čelným zásobníkom Avant je ideálnym strojom pre podnikateľov v službách a pre veľké poľnohospodárske podniky, ktoré robia racionálny výsev do dobre pripravenej pôdy a bezorebný výsev na veľkých plochách. Hmotnostné rozloženie výsevnej skrine vpredu a rotačného kypriča so siacimi bodkami vzadu zaisťuje optimálne rozloženie záťaže na nápravy.

Pneumatický nadstavbový stroj na siatie AD-P Special

Stroje na siatie AD-P disponujú hore umiestneným rozdeľovačom osiva. To umožňuje neustálu kontrolu prietoku osiva a pritom je voľný prístup k výsevnej skrini. Nadbytočné osivo sa v prípade spínania kolajových riadkov odvádza späť do výsevnej skrine. Kompaktná konštrukcia blízko traktora znižuje potrebnú zdvihovú silu.