O značke AMAZONE

 

Už od svojho založenia prinášala firma AMAZONE neustále priekopnícke riešenia a inovačné koncepty. Celkom 21 zlatých a strieborných medailí získaných v rámci posledných siedmych ročníkov výstav AGRITECHNICA odráža vysoký inovačný potenciál skupiny AMAZONE.

Spoločnosť AMAZONEN-Werke založil v roku 1883 Heinrich Dreyer, avšak už pred týmto dátumom sa rodina Dreyerových zaoberala výrobou poľnohospodárskych strojov. Aj dnes sa v prípade závodov AMAZONEN-Werke jedná o rodinný podnik, ktorý v súčasnej dobe vedie už štvrtá generácie vlastníkov.

Skupina podnikov AMAZONE vyrába svoje stroje v siedmych závodoch, v ktorých pracuje viac ako 1 500 zamestnancov.

Výrobný program AMAZONE

- rozmetadlá

- postrekovače
- náradie pre aktívnu a pasívnu prípravu pôdy
- stroje na siatie a kompletné  kombinácie na siatie 
- stroje na siatie pre presný výsev
- žacie stroje na úpravu trávy v parkoch a na verejných plochách
- stroje na úpravu parkov a zelene 
- rozmetadlá na zimnú údržbu ciest 

 


 

Dôležité míľniky v histórii spoločnosti AMAZONE

1883  založenie spoločnosti AMAZONEN-WERKE

1917  prvé valcové rozmetadlo hnojív

1948  prvý  stroj na siatie

1958  prvé nesené dvojkotúčové rozmetadlo

1958  nový výrobný závod v Hude pri Oldenburgu

1967  prvá moderná  kombinácia na siatie s vibračnými bránami

1967  prvé spínanie koľajových riadkov na  strojoch na siatie

1969  postrekovače

1970  zahájenie výroby vo Forbachu (Francúzsko)

1979  prvý rotačný kyprič

1987  predstavenie prvého  stroja na siatie na presný výsev

1992  prvé laboratórium na testovanie hnojív a servis pre aplikáciu hnojív

1995  zavedenie technológie GPS a senzorov

1998  prevzatie závodu BBG Lipsko

2006  začiatok výroby v Samare (Rusko)

2007  začiatok výroby v Leedenu pri Osnabrücku

2008  výroba v Auneau (Francie)

2008  rekordný obrat 380 mil. Euro

2009  inovačné úspechy na veľtrhoch AGRITECHNICA

2010  predstavenie samojazdného postrekovača PANTERA


Výrobné závody

Skupina závodov AMAZONE v současnej dobe zahŕňa sedem výrobných stredisiek v Nemecku, Francúzsku a v Rusku. V týchto strediskách pracuje viac ako 1 500 zamestnancov.

  • Hasbergen-Gaste u Osnabrücku so skúšobnými dráhami

  • Leeden pri Osnabrücku

  • Hude pri Oldenburgu

  • Hude pri Oldenburgu

  • Lipsko so skúšobnými dráhami a pokusnými plochami

  • Forbach (Francie)

  • GAG Eurotechnik Samara v Rusku


Predajná  sieť po celom svete

Skupina AMAZONE je vnímaná ako dodávateľ systémov pre ,,inteligentnú rastlinnú výrobu". Pôsobí v medzinárodnom meradle a prostredníctvom nových, inovačných konceptov pre strojné vybavenie, servis a poradenskú činnosť sa zameriava na následujúcu oblasť pôsobnosti: technika na hnojenie, ochrana rastlín proti škodcom, stroje na spracovanie pôdy a siatie. Podiel exportu na celkovom obrate činí cez 80 %.

Vďaka veľmi agilnej predajnej a servisnej sieti je skupina podnikov AMAZONE aktívna po celém svete a spolupracuje s viac ako 70timi dovozcami. Okrem stálej starostlivosti o európské trhy sa skupina AMAZONE stále snaží otvárať nové trhy, napr. v Afrike alebo Ázii.

V Nemecku a v Rakúsku zaisťuje 21 obchodníkov a 5 sprostredkovateľov rýchlu, angažovanú a individuálne zameranú poradenskú činnosť na tuzemských trhoch. Vo Veľké Británii, Francúzsku, Rusku, Maďarsku a na Ukrajine sa stroje AMAZONE prodávajú prostredníctvom dcérskych spoločností.

 

Servis a náhradné diely

Sídlo v blízkosti zákazníka vytvára u zákazníkov pocit bezpečia a dôvery. Sme vo Vašej bezprostrednej blízkosti pre prípad poruchy. Zaisťujeme veľmi rýchle dodávky ND z centrálneho skladu náhradných dielov AMAZONE Parts Center Worldwide v Gaste alebo z pobočiek sídliacich v jednotlivých regiónoch. Prostredníctvom najmodernejších logistických systémov zaisťujeme dodávky dielov nepretržite.

 

Koncept pre rastlinnú výrobu 3C

Koncept 3C – Cost-Cutting-Concept, to znamená: Úspora nákladov – o to sa dnes jedná predovšetkým! Používanie správnych strojov a pracovných metód na obrábanie pôdy a výsev je dnes dôležitou otázkou pre všetky lokality líšiace sa svojimi individuálnymi špecifikáciami, avšak tiež pre všetky poľnohospodárske podniky. Pritom nejde o obecnú “otázku viery”, či sa pracuje konvenčne s pluhom či minimalizačne bez pluhu. V oveľa väčšej miere sa jedná o odpovede na otázky spojené s každodennou praxou, akým spôsobom sa dá čo najhospodárnejšie zaisťovať
obrábanie pôdy a výsev za daných prevádzkových rámcových podmienok. Tak existujú poľnohospodárske podniky, ktoré pri obhospodarovaní svojch polí úplne rezignujú na používanie pluhu, a iné podniky, ktoré tento postup praktizujú len čiastočne alebo vôbec nie, a to v závislosti na okolnostiach panujúcich v konkrétnom podniku.  

 

Servis hnojív

Servis pre hnojivá firmy AMAZONE umožňuje hospodárne a ekologické využitie hnojiva. Výsledky zistené v rozmetacej hale AMAZONE použité pri aplikáciách po celom svete sú už 15 rokov ukladané do počítačovee databázy. K dispozícii je rozsiahly dátový materiál, ktorý nám umožňuje bezplatně poradiť zákazníkom o nadstavovacích hodnotách v prípade neznámých druhov hnojív a nových prostriedkov výživy rastlín.

 

Servis pre hnojivá na internete

K optimálnemu hnojeniu nepatrí len hnojivo a rozmetadlo! Rovnako tak dôležité je odborné poradenstvo v prípade rozhodujícich druhov hnojív.

Na internetovej adrese www.amazone.de môžete bezplatne 24 hodin denne v databáze vyhľadávať aktuálne nadstavovacie hodnoty  rozmetania a rozmetaného množstva pre rozmetadlá hnojív AMAZONE. Jednoducho zvoľte typ svojho stroja a rozmetaný materiál.