Kombinácia na siatie s čelným zásobníkom Avant

Kombinácia na siatie s čelným zásobníkom Avant
Kombinácia na siatie s čelným zásobníkom Avant je ideálnym strojom pre podnikateľov v službách a pre veľké poľnohospodárske podniky, ktoré robia racionálny výsev do dobre pripravenej pôdy a bezorebný výsev na veľkých plochách. Hmotnostné rozloženie výsevnej skrine vpredu a rotačného kypriča so siacimi bodkami vzadu zaisťuje optimálne rozloženie záťaže na nápravy.

Prehľad modelov

Model Pracovný záber (m) Objem výsevnej skrine (l) Sklápanie
Avant 4000 4,00 1500 - 2000 pevné
Avant 4000 4,00 1500 - 2000 hydraulické
Avant 5000 5,00 1500 - 2000 hydraulické
Avant 6000 6,00 1500 - 2000 hydraulické

 

 

Kategória: AMAZONE / Pneumatické stroje na siatie