Presné stroje na siatie

AMAZONE / Presné stroje na siatie

Stroj na siatie pre presný výsev EDX

Novým systémom dávkovania zŕn Xpress vyvolala firma Amazone pravú revolúciu v presnom siatí. Zabudovaný Xpress systém umožňuje plošný výkon, ktorý je až o 50 % vyšší, ako je tomu u bežných strojov pre presné siatie, bez toho aby sa zhoršila kvalita zasiatia. Veľa ďaľších poznatkov ukazuje, že celková konštrukcia sejacieho stroja EDX je určená na velkoplošné použitie po orbe, do mulču aj k priamemu výsevu.

Stroj na siatie pre presný výsev ED

Stroj na siatie pre presný výsev ED pracuje veľmi presne a využívá princíp nasávaného vzduchu. Zrnká sa pomocou podtlaku bezpečne dostávajú k otvorom s výstupkami. Presné jednotenie zrniek sa robí mechanicky prostredníctvom stierok. Stierka pracuje takmer nezávisle na jazdnej rýchlosti a tvaru zrniek. Výsev s presnosťou hodinového strojčeka!