SPRACOVANIE PÔDY

GREAT PLAINS / SPRACOVANIE PÔDY

SIMBA X-PRESS

SIMBA X-PRESS

X-Press je veľmi univerzálny diskový podmietač s využitím pre kvalitnú podmietku po zbere predplodiny alebo pre predsejbovú prípravu. Optimálny priemer diskov 510mm perfektne spracuje pôdu a precízne ju premieša s rastlinnými zvyškami. X-Press je dodávaný s patentovaným DD pechmi, prípadne inými typmi valcov. Pracovné zábery: 2,5 - 10m v nesenom alebo ťahanom prevedení.

X-Press ťahaný

X-Press ťahaný

X-Press ťahaný je veľmi univerzálny tanierový podmietač s využitím pre kvalitnú podmietku po zbere predplodiny alebo pre predsejbovú prípravu. Optimálny priemer tanierov 510mm perfektne spracuje pôdu a precízne ju premieša s rastlinnými zvyškami. Pracovné zábery: 4 - 10m.
 

 

séria 23C

séria 23C

Séria diskových brán Simba C23 s usporiadaním do"V" stelesňuje robustnosť a kvalitnú prácu na Vašom poli.

Pracovný záber: 4,4 - 7m.

V ČR je v prevádzke diskový podmietač SIMBA, ktorý má odpracovaných viac ako 20 000 ha !!!

SIMBA TL

SIMBA TL

TL je veľmi precízny radličkový kyprič s využitím na kvalitnú podmietku po žatve predplodiny alebo na prípravu pred siatím. Tri rady MT stĺpic na výbornú priechodnosť materiálu strojom s perfektným prekrytím a urovnávacie nadstaviteľné disky, to všetko je synergicky propojené s integrovaným DD pechom, prípadne valcom. Pracovné zábery: 3 - 3,5m v nesenom prevedení.

SIMBA DTX

SIMBA DTX

DTX je úspešná kombinácia hĺbkového kypriča a diskového podmietača pre spracovanie celého pôdneho profilu v jednom prejazde. Na jednom robustnom ráme sú osadené podrývacie stĺpice, dva rady podmietača diskov a pech, prípadne valec. DTX je možné dodať s integrovanou výsevnou jednotkou OSR pre siatie drobnosemenných plodín vrátane repky. Pracovné zábery: 3 a 3,5 m v nesenom prevedení.

SIMBA SL

SIMBA SL

SL veľmi dobre využíva výhody rôznych pracovných telies pod jedným chrbtovým rámom. Disky vstupujú do pôdy veľmi dobre, kvalitne režú pozberové zvyšky. Radličky vedia "rovnať pole" i kypriť do hĺbky. Výhody jednotlivých pracovných telies v spojení s DD pechmi využijete na plytké spracovanie pôdy i spracovanie celého pôdneho profilu v jednom prejazde. SL je možné osadiť jednotkou OSR pre siatie drobnosemenných plodín vrátane repky. Pracovné zábery: 4 - 6,7 m v ťahanom prevedení.

SIMBA SLD

SIMBA SLD

SLD je úspešná kombinácia hĺbkového kypriča a diskového podmietača na spracovanie celého pôdneho profilu v jednom prejazde. Na jednom robustnom ráme sú osadené hydraulicky istené podrývacie stĺpice, dva rady podmietacích diskov a DD pech. SLD je možné dodať s integrovanou výsevnou jednotkou OSR pre siatie drobnosemenných plodín vrátane repky. Pracovné zábery: 4,6 - 6m v ťahanom prevedení.

TURBO-CHISEL

TURBO-CHISEL

Turbo-Chisel je zdokonalená kombinácia rôznych pracovných telies určených na rezanie rastlinných zvyškov, miešanie vrchnej vrstvy pôdy a vertikálneho spracovanie pôdy, avšak bez horizontálneho obracania. Práca Turbo-Chisel vyniká najmä v ťažkých podmienkach, napríklad na pôdach s vysokým obsahom ílu. Turbo-Chisel možno využiť v technológiách k ozdraveniu pôdneho profilu. Pracovné zábery: 2,7 - 4,9 m v ťahanom prevedení.

DISCOVATOR

DISCOVATOR

Discovator stelesňuje lacnú a rýchlu predsejbovú prípravu s veľkým denným výkonom. Najprv rastlinné zvyšky rozreže. Nasledujú rady vzájomne prekrytých šípových radličiek a finále spracuje kombinácia klincov (prútov) a ľahký valec (možno dodať bez valca). Pracovné zábery: 4,9 - 7,3 m v ťahanom prevedení.
 

 

SIMBA UNIPRESS

SIMBA UNIPRESS

UniPress je progresívny stroj na predsejbovú prípravu pôdy určený pre ľahké a stredne ťažké druhy pôd. Jeho prednosťami sú krátka masívna konštrukcia, jednoduché nastavenie a nízke nároky na opotrebiteľné náhradné diely. Je veľmi dobre využiteľný v technológii s orbou aj bez orby, možno agregovať samosatne za traktor alebo za stroj pre spracovanie pôdy. Pracovné zábery: 4,2 - 10m v ťahanom prevedení.

 

SIMBA CULTIPRESS

SIMBA CULTIPRESS

CultiPress je progresívny stroj pre predsejbovú prípravu pôdy určený pre ťažké druhy pôd. Jeho prednosťami sú krátka masívna konštrukcia, jednoduché nastavenie a nízke nároky na opotrebiteľné náhradné diely. Je veľmi dobre využiteľný v technológii s orbou aj bez orby, možno agregovať samosatne za traktor alebo za stroj pre spracovanie pôdy. Pracovné zábery: 3,3 - 10m v ťahanom prevedení.

SIMBA AQUEEL II

SIMBA AQUEEL II

Aqueel II je ťahaný poľný valec s protieróznymi účinkami. Kužeľové výstupky vytvárajú v pôde jamky miskovitého tvaru, ktoré podporujú infiltráciu vody a jej následné rozvádzanie v profile. Zdrsnením povrchu pôdy zníži Aqueel II aj vplyvy veternej erózie. Stroj je rozdelený na dve sekcie a možno ho využívať samostatne za traktorom alebo za iným strojom pre spracovanie pôdy. Aqueel II možno využiť aj ako bežný poľný valec. Pracovné zábery: 4,2 - 8,2 m v ťahanom prevedení.

 

SIMBA ST BAR

SIMBA ST BAR

ST BAR je obľúbený radličkový podrývací kyprič a možno ho využiť samostatne za traktorom alebo v agregácii s diskovým podmietačom X-Press. Stĺpice ST bar s negatívnym uhlom sú osadené systémom pre rýchlu výmenu radličiek. ST BAR Vás zaujme variabilitou využitia a priaznivou obstarávacou cenou. Pracovné zábery: 2,5 - 4m v nesenom prevedení.

SUB-SOILER

SUB-SOILER

Jednoradový hĺbkový podrývak Sub-Soiler spracováva podorničnú pôdu s cieľom vytvoriť pórovitú štruktúru s minimálnym narušením povrchu. Pred každým stĺpikom sú umiestnené disky, ktoré prerezávajú pôdu a  rastlinné zvyšky. Istenie stĺpikov podľa voľby farmára nonstop vinutou pružinou alebo strižnou skrutkou. Na prianie je možné dodať s odpruženými sekciami prútového valca. Pracovný záber: 3m v nesenom prevedení.

 

SIMBA FLATLINER

SIMBA FLATLINER

Profesionálny hĺbkový kyprič Flatliner je vybavený najmodernejšou technológiou Simba. Špeciálna stĺpica Pro-Lift s hrotmi a krídlami poskytuje veľmi efektívne odstránenie utuženia pôdy a pozitívnou zmenou je štruktúrovanie. Pracovné stĺpice sú istené strižnými skrutkami. Osvedčený a patentovaný DD pech je štandardnou výbavou. Pracovné zábery: 3 - 4,5 m v nesenom prevedení.

SIMBA FLATLINER HR

SIMBA FLATLINER HR

Profesionálny podrývak Flatliner Hydraulic Reset bol špeciálne vyvinutý pre kamenisté podmienky a je vybavený najmodernejšou technológiou Simba. Špeciálne stĺpice Pro-Lift s hrotmi a krídlami poskytujú veľmi efektívne odstránenie utuženia pôdy a pozitívnou zmenou jej štruktúrovanie. Osvedčený a patentovaný DD pech je štandardnou výbavou. Pracovné zábery: 3 - 4,5m v nesenom prevedení.

 


STIAHNUŤ PROSPEKT O
PRODUKTOCH SIMBA


 

Kategória