REFERENCIE

PD Malé Ludince

PD Malé Ludince je družstvo zaoberajúce sa rastlinnou výrobou. Má 360 ha ornej pôdy, 60 ha ovocných sadov, vinohrady a lúky. So spoločnosťou AGRI CS Slovakia začali spolupracovať v minulom roku a zakúpili si traktor PUMA 215 s novou technológiou SCR, ktorý používajú hlavne na prípravu pôdy a sejbu. Ako udáva predseda družstva pán Žigmund Viczencz traktor PUMA 215 vďaka svojej technológii im priniesol značné zníženie nákladov na pohonné hmoty a zvýšil rýchlosť spracovania pôd.

SHR Dominik Vígľaš

"Som samostane hospodáriaci roľník, ktorý obhospodaruje 280 ha pôdy. V roku 2011 prišla potreba na kúpu nového traktora. Potreboval som výkonný traktor, ktorý by bol vhodný ako na spracovanie pôdy, tak do dopravy. Vďaka dobrej nákupnej cene a štvorročnej záruke moja voľba padla na CASE IH PUMA 180. Viem, že to bolo správne rozhodnutie pretože nám tento traktor priniesol nižšiu spotrebu na ha a rýchlejšie spracovanie pôdy."

AGRISPA s.r.o., Štefan Špaňo

AGRISPA je spoločnosť, ktorá obrába 60 ha ornej pôdy a 5 ha ovocného sadu. Pán Špaňo potreboval malý traktor, ktorý by dokázal pomáhaťna jeho farme  pri chemickom ošetrení plodín, mulčovaní, orbe, plečkovaní a bol vhodný aj na využitie v dobrave. Na otázku prečo si vybral práve spoločnosť AGRI CS Slovakia a traktor CASE JXU 115, odpovedá p. Špaňo takto: " JXU 115 sme si zakúpili vďaka jeho vlastnostiam vyhovujúcim pre menšie farmy. Mimo toho bol okamžite dostupný a finančne výhodný."

PD Kráľová pri Senci

PD Kráľovú pri Senci predstavuje Stanislav Guldan, predseda družstva : "Vznik Poľnohospodárskeho družstva sa datuje v roku 1952.V tom období bolo samostatné družstvo až do roku 1971. V tomto roku sa zlúčilo šesť okolitých obcí do Jednotného Roľníckeho Družstva Budúcnosť.  V roku 1991 sa delili družstvá a vzniklo samostatné Poľnohospodárske Družstvo Kráľová pri Senci s výmerou 1420 ha a tak ho poznáme doteraz a momentálna výmera je 1015 ha.
Poľnohospodárske Družstvo sa zameriava na klasickú poľnohospodársku výrobu. Obilniny 450 ha pšenica, jačmeň, 300 ha kukurice, 150 ha olejnín a 115 ha krmovín. V živočíšnej výrobe sa zameriavame na produkciu mäsa. Uzavreté stádo má momentálne 150 kráv, 350 jalovice, výkrm a teľatá. V začiatkoch a po transformácii sme mali prevažne staršiu techniku, kde traktory tvorili štandardne značka Zetor a závesná technika pluhy PHX, vlečky. V tomto období nastal problém, zefektívniť prácu, skvalitniť jej prevedenie a zminimalizovať náklady. Prišli prvé investície a rozhodovanie v roku 1996. Vsadili sme na traktor CASE a ako prvý sme kúpili veľký ťahač CASE IH Magnum MX-7140. Neskôr, v rámci projektov v roku 2005 sme investovali a nakúpili CASE IH MXM-155 a CASE IH JXU 90. Následne na to prišiel rad aj na závesnú techniku (príprava pôdy Farmet, SMS- Rokycany, krmoviny Pootinger, doprava – AGRIMEGA výmenný systém spolu s rozmetadlom MH, Lis na guľaté balíky CASE IH RBX344. Strojový park sa obnovuje priebežne neustále.  Ako posledné investície sme investovali so traktorov strednej triedy, ktoré majú najefektívnejšie využitie v doprave aj na poli. Začali sme postupne odstupovať od dopravnej techniky ktorá je neefektívna a prišiel typ na PUMU CVX 180. Hneď po pár mesiacoch je jasné že to bola správna voľba. Spotreba nafty a všestranné využitie v poľnej výrobe nás presviedča denne o svojich kvalitách a môžem vrelo odporučiť." 

POĽNOHOSPODÁRKE DRUŽSTVO RAKOVO - LEHOTKA

Strojový park: Traktory  CASE IH MXU 135 ,  CASE IH JXU 105 Maxxima, CASE IH CVX 195, 2 ks šmykom riadený nakladač CASE 420

Júlis Velitš, majiteľ: Sme ekologické poľnohospodárske družstvo s výmerou 600 ha. Okrem rastlinnej výroby, pestujeme ekologické produkty,  sa zaoberáme aj živočíšnou zameranou hlavne na výrobu ekologických mliečnych produktov.Starý strojový park so Zetormi a Škodovkami bol nahradený výkonnými a spoľahlivými traktormi značky CASE. Na traktoroch CASE IH si najviac ceníme vysoký výkon, nízku spotrebu, komfort ovládania a priestrannosť kabíny.  U traktoru CASE CVX  - plynulú prevodovku – ktorá je veľmi dobre využitá v doprave. V neposlednom rade  oceňujeme aj blízkosť a rýchlosť servisu značky  CASE.

PD BÁTOVCE

PD Bátovce majú ornú pôdu o rozlohe 3100 ha, pasienky 500 ha a 600 ks dojníc. Po skúsenostiach a spokojnosti s traktormi CASE sa v tomto roku rozhodli doplniť portfólio traktorov o nový Magnum 340. Okrem tohto nováčika tvorí ich vozový park : CASE MX 220, MX 230 a Magnum 280.